grafik
Top image

Energi

Alla Primo Fönster:s fönstertyper har energiklass A, d.v.s. den bästa klassificering ett fönster kan få enligt danska normer för energibesparing.

De kommer att uppfylla energikraven även efter 2020 (energikraven skärps i Danmark år 2015 och 2020).

Fråga efter New Energy när du beställer.